Team Workshop om Software Craftsmanship


Workshop for ét udviklingsteam omkring Software Craftsmanship. Kurset dækker Software Craftsmanship kultur, mindset og praktikker.

Kurset vil gennem diskussioner om cirka 11 forskellige perspektiver på Software Craftsmanship skabe

  • Fælles forståelse i teamet omkring hvilke forhindringer (impediments) Software Craftsmanship kan hjælpe dem med (evt. på baggrund af spørgeskema forud for workshoppen)
  • Fælles forståelse i teamet omkring hvad Software Craftsmanship er og hvor teamet er modenhedsmæssigt på kultur, mindset og praktikker
  • Ca. tre konkrete initiativer som teamet forpligter sig til at arbejde med efter workshoppen for at øge leverancekraft, kvalitet eller stabilitet (Initiativerne vil være formuleret som user stories eller konkrete aftaler med en ejer i teamet og et tidspunkt for eksekvering) og kan være suppleret af en backlog af yderligere forbedringsforslag (fx ejet af scrum masteren).

Tid og lokation Kursets omfang er ca. 3,5 timer inkl. pauser og afholdes med fysisk deltagelse hos jer.

Målgruppe Kurset henvender sig til ét samlet udviklingsteam. Det anbefales at hele udviklingsteamet (dvs. udviklere, testere, forretningsudviklere mv.) samt scrum master deltager. PO er velkommen, hvis interesseret.